0

Użytkowników
0

Nagrań
0

Głosowań
0

Posiedzeń

Obrady
online

Platforma do wspomagania prac organów stanowiących i kontrolnych jednostek samorządu terytorialnego, uczelni, firm, .... System zapewnia transmisję z posiedzeń, udostępnianie nagrań wraz z automatyczną transkrypcją tekstową oraz automatyzację głosowań podczas rad gmin/miast/powiatów, zebrań zarządów, etc.

0
Użytkowników
0
Nagrań
0
Głosowań
0
Posiedzeń