Obrady Online

platforma do wspomagania prac rady gminy, rady miejskiej, rady powiatu zapewniająca transmisję z posiedzeń i automatyzację głosowań

Najnowsze nagrania

XIX sesja Rady Gminy w Kraśniku
XVI Sesja Rady Gminy Janów Podlaski 25 września 2020 r.
XIX sesja Rady Gminy w Kraśniku
XIX sesja Rady Gminy w Kraśniku
XIX sesja Rady Gminy w Kraśniku
XVII Sesja Rady Gminy Stoszowice
XXXV sesja Rady Gminy Jaśliska
XXVI Sesja Rady Gminy Zarszyn w dniu 23 września 2020 r.
XXVIII Sesja Rady Gminy Wólka
Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 14.09.2020 r. - kadencja 2018-2023
XXVI sesja Rady Gminy Chorkówka 15 września 2020 r.
XXV Sesja Rady Gminy Besko

Obrady online

System obejmuje zestaw narzędzi umożliwiających wywiązanie się przez jednostki samorządu terytorialnego z nowych obowiązków jakie nałożyła na nie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. poz. 130.

Obrady online zapewnia rejestrację i przesyłanie obrazu i dźwięku z obrad w czasie rzeczywistym, oraz udostępnianie zarejestrowanych nagrań na publicznie dostępnej stronie internetowej. Kolejną funkcjonalnością systemu jest automatyzacja procesu głosowania – dzięki wykorzystaniu dedykowanych, bezprzewodowych pilotów pozwalających na imienne, bądź anonimowe oddawanie głosów związanych z procedowanym dokumentem. System głosowania jest zintegrowany z programem do przygotowywania prezentacji wchodzącym w skład najpopularniejszego pakietu biurowego i nie wymaga zakupu dodatkowego oprogramowania.

Dzięki wykorzystaniu systemu Obrady Online zapewniona jest pełna transparentność procesu stanowienia prawa miejscowego w możliwie efektywny sposób: łatwa integracja dedykowanych widgetów systemu Obrady Online ze stronami internetowymi JST oraz automatyzacja osadzania i udostępniania nagrań w BIP pozwala na realizację nowych obowiązków w optymalny sposób.

Komponenty systemu obrady online:

  1. portal obradyonline.pl, pozwalający na zarządzanie nagraniami oraz udostępnianie ich za pośrednictwem dedykowanego widgetu w dowolnych portalach internetowych i systemach BIP;
  2. aplikacja stacjonarna obradyonline.pl, realizująca funkcjonalność kokpitu kontrolnego podczas procesu rejestracji obrazu i dźwięku;
  3. kamera i system nagłośnienia, zapewniające rejestrację wideo/audio z transmitowanego wydarzenia;
  4. system do automatyzacji głosowania, zapewniający sprawną realizację najpopularniejszych głosowań imiennych bądź anonimowych podczas sesji rad gmin/miast.

Dlaczego My?

Optymalna jakość transmisji

Optymalna jakość transmisji (wspierana rozdzielczość HD) z jednoczesną rejestracją obrazu i dźwięku do pliku lokalnego. Rozwiązanie to zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed skutkami wykorzystania niestabilnego łącza internetowego – niezależnie od przerw w transmisji można udostępnić po zakończeniu wydarzenia nagranie zarejestrowane lokalnie podczas wydarzenia.

Przetestowane rozwiązania sprzętowe

Optymalne i ekonomiczne modele kamer dedykowane do realizacji transmisji pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego efektu w rozsądnej cenie. Łatwość integracji z infrastrukturą posiadaną przez urząd – możliwość wykorzystania istniejących systemów nagłośnienia.

Wsparcie techniczne

Oferujemy profesjonalną pomoc techniczną w sytuacjach awaryjnych i normalnej pracy. W ramach wdrożenia zapewniamy szkolenie z obsługi systemu Obrady Online oraz z przygotowywania i prowadzenia mutlimedialnej ilustracji transmitowanego wydarzenia oraz rejestrowanych głosowań elektronicznych.

0

Aktywnych transmisji

0

Opublikowanych VOD

0

Widzów online

0k

Widzów dotychczas

Nasze kompetencje

x

Głosowanie Online - Zdalne sesje Rady - głosowanie z domu

Sprawdź naszą ofertę