Obrady Online

platforma do wspomagania prac rady gminy, rady miejskiej, rady powiatu zapewniająca transmisję z posiedzeń i automatyzację głosowań

Najnowsze nagrania

XXXI Sesja Rady Gminy Kraśnik
XXVI sesja Rady Gminy Mielnik w dniu 26 listopada 2021 r.
XXIX Sesja Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą
XLIII sesja Rady Gminy Wólka
43 Sesja RM Chorzów
Obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 25.11.2021 r. - kadencja 2018-2023 Urząd Miasta Hrubieszów
XXXIII Sesja w Rady Miejskiej w Czerwieńsku
XXX Sesja Rady Gminy Sosnowica
XLIII sesja Rady Gminy Chorkówka 23 listopada 2021 r.
XL sesja Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2018-2023
XXIV Sesja Rady Gminy Majdan Królewski
XXX sesja Rady Miejskiej we Frampolu

Obrady online

System obejmuje zestaw narzędzi umożliwiających wywiązanie się przez jednostki samorządu terytorialnego z nowych obowiązków jakie nałożyła na nie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. poz. 130.

Obrady Online zapewniają rejestrację i przesyłanie obrazu i dźwięku z obrad w czasie rzeczywistym oraz udostępnianie zarejestrowanych nagrań na publicznie dostępnej stronie internetowej. Kolejną funkcjonalnością systemu jest automatyzacja procesu głosowania – w tym zakresie system wspiera dwa rozwiązania:

 • wykorzystanie dedykowanych, bezprzewodowych pilotów pozwalających na imienne, bądź anonimowe oddawanie głosów związanych z procedowanym dokumentem;
 • wykorzystanie tabletów, pozwalających na śledzenie przebiegu spotkania, korzystanie z udostępnianych dokumentów oraz prowadzenie głosowań i oddawanie głosów związanych z procedowanym dokumentem.

System głosowania za pomocą tabletów głosowanie online jest dostępny na każdym urządzeniu z przeglądarką interetową i nie wymaga zakupu dodatykowego oprogramowania. System głosowania za pomocą pilotów jest zintegrowany z programem do przygotowywania prezentacji wchodzącym w skład najpopularniejszego pakietu biurowego.

Dzięki wykorzystaniu systemu Obrady Online zapewniona jest pełna transparentność procesu stanowienia prawa miejscowego w możliwie efektywny sposób: łatwa integracja dedykowanych widgetów systemu Obrady Online ze stronami internetowymi JST oraz automatyzacja osadzania i udostępniania nagrań w BIP pozwala na realizację nowych obowiązków w optymalny sposób.

Komponenty systemu obrady online:

 1. Portal obradyonline.pl, pozwalający na zarządzanie nagraniami oraz udostępnianie ich za pośrednictwem dedykowanego widgetu w dowolnych portalach internetowych i systemach BIP;
 2. Aplikacja stacjonarna obradyonline.pl, realizująca funkcjonalność kokpitu kontrolnego podczas procesu rejestracji obrazu i dźwięku;
 3. Kamera i system nagłośnienia, zapewniające rejestrację wideo/audio z transmitowanego wydarzenia;
 4. System do automatyzacji głosowania (oparty na tabletach lub pilotach), zapewniający sprawną realizację najpopularniejszych głosowań imiennych bądź anonimowych podczas sesji rad gmin/miast.

Transkrypcja tekstowa

W związku z terminem (23.09.2020r.) wejścia w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej (Dz.U. 2019 poz. 848) system Obrady Online został wyposażony w usługę automatycznej transkrypcji tekstowej nagrań audio-wideo.

System Obrady Online generuje napisy do publikowanych nagrań automatycznie. Użytkownik oglądający nagranie z transmisji ma możliwość włączenia napisów donagrania dla którego została zrealizowana transkrypcja.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii opartych na sztucznej inteligencji napisy generowane automatycznie są w bardzo dużym stopniu zgodne z nagraniem. W razie potrzeby można dokonać ewentualnej korekty – zapewniamy dedykowane narzędzia do tego procesu.

System Obrady Online umożliwia również sprawdzenie długości zrealizowanych transkrypcji.

Naszą ofertę wyróżniają przede wszystkim:

 • niewielkie i konkurencyjne koszty wdrożenia i utrzymania,
 • przejrzysty i elastyczny sposób finansowania,
 • realizacja usług streamingowych z wykorzystaniem własnych systemów i łącz dostawcy (dostawca na mocy zawartej umowy ponosi pełną odpowiedzialność za archiwizowanie i dystrybucję nagrań, co pozwala uniknąć ryzyka braku formalno-prawnego zabezpieczenia Klienta – jak to ma miejsce w przypadku wykorzystania np. YouTube’ a),
 • wykorzystanie dedykowanych, charakteryzujących się minimalnym poziomem skomplikowania systemów do automatyzacji głosowania,
  pozwalających na sprawną realizację głosowania i przygotowanie imiennych raportów,
 • dodatkowe funkcjonalności – uruchamiane w miarę wzrostu potrzeb i poziomu cyfryzacji (m.in. wymiana dokumentów w postaci elektronicznej).

Dzięki wykorzystaniu systemu Obrady Online zapewniona jest pełna transparentność procesu stanowienia prawa miejscowego w możliwie efektywny sposób.

transkrypcja online

Dlaczego My?

Optymalna jakość transmisji

Optymalna jakość transmisji (wspierana rozdzielczość HD) z jednoczesną rejestracją obrazu i dźwięku do pliku lokalnego. Rozwiązanie to zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed skutkami wykorzystania niestabilnego łącza internetowego – niezależnie od przerw w transmisji można udostępnić po zakończeniu wydarzenia nagranie zarejestrowane lokalnie podczas wydarzenia.

Przetestowane rozwiązania sprzętowe

Optymalne i ekonomiczne modele kamer dedykowane do realizacji transmisji pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego efektu w rozsądnej cenie. Łatwość integracji z infrastrukturą posiadaną przez urząd – możliwość wykorzystania istniejących systemów nagłośnienia.

Wsparcie techniczne

Oferujemy profesjonalną pomoc techniczną w sytuacjach awaryjnych i normalnej pracy. W ramach wdrożenia zapewniamy szkolenie z obsługi systemu Obrady Online oraz z przygotowywania i prowadzenia mutlimedialnej ilustracji transmitowanego wydarzenia oraz rejestrowanych głosowań elektronicznych.

Zgodność z przepisami

Stale śledzimy wszelkie zmiany w przepisach regulujących obowiązki nakładane na naszych klientów w obrębie oferowanego przez nas oprogramowania. We wrześniu, w związku z terminem (23.09.2020r.) wejścia w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej (Dz.U. 2019 poz. 848) system Obrady Online został wyposażony w usługę automatycznej transkrypcji tekstowej nagrań audio-wideo.

0

Aktywnych transmisji

0

Opublikowanych VOD

0

Widzów online

0k

Widzów dotychczas

Nasze kompetencje