Obrady Online

platforma do wspomagania prac rady gminy, rady miejskiej, rady powiatu zapewniająca transmisję z posiedzeń i automatyzację głosowań

Najnowsze nagrania

XXVI Sesja Rady Gminy Majdan Królewski
XLVI sesja Rady Gminy Wólka
XLVI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Chorkówka 20 stycznia 2022 r.
XXX_Sesja_Rady_Gminy_Koneck_2022_01_20_11_07
XXXIV Sesja Rady Gminy Kraśnik cz.2
XXXIV Sesja Rady Gminy Kraśnik cz.1
XXXII Sesja Rady Gminy Haczów
XXX Sesja Rady Gminy Puławy
XXXVI Sesja Rady Gminy Wohyń
XXX Sesja Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą
XLV sesja Rady Gminy Wólka
XXXII Sesja Rady Gminy Krościenko Wyżne

Obrady online

System obejmuje zestaw narzędzi umożliwiających wywiązanie się przez jednostki samorządu terytorialnego z nowych obowiązków jakie nałożyła na nie ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. poz. 130.

Obrady Online zapewniają rejestrację i przesyłanie obrazu i dźwięku z obrad w czasie rzeczywistym oraz udostępnianie zarejestrowanych nagrań na publicznie dostępnej stronie internetowej. Kolejną funkcjonalnością systemu jest automatyzacja procesu głosowania – w tym zakresie system wspiera dwa rozwiązania:

 • wykorzystanie dedykowanych, bezprzewodowych pilotów pozwalających na imienne, bądź anonimowe oddawanie głosów związanych z procedowanym dokumentem;
 • wykorzystanie tabletów, pozwalających na śledzenie przebiegu spotkania, korzystanie z udostępnianych dokumentów oraz prowadzenie głosowań i oddawanie głosów związanych z procedowanym dokumentem.

System głosowania za pomocą tabletów głosowanie online jest dostępny na każdym urządzeniu z przeglądarką interetową i nie wymaga zakupu dodatykowego oprogramowania. System głosowania za pomocą pilotów jest zintegrowany z programem do przygotowywania prezentacji wchodzącym w skład najpopularniejszego pakietu biurowego.

Dzięki wykorzystaniu systemu Obrady Online zapewniona jest pełna transparentność procesu stanowienia prawa miejscowego w możliwie efektywny sposób: łatwa integracja dedykowanych widgetów systemu Obrady Online ze stronami internetowymi JST oraz automatyzacja osadzania i udostępniania nagrań w BIP pozwala na realizację nowych obowiązków w optymalny sposób.

Komponenty systemu obrady online:

 1. Portal obradyonline.pl, pozwalający na zarządzanie nagraniami oraz udostępnianie ich za pośrednictwem dedykowanego widgetu w dowolnych portalach internetowych i systemach BIP;
 2. Aplikacja stacjonarna obradyonline.pl, realizująca funkcjonalność kokpitu kontrolnego podczas procesu rejestracji obrazu i dźwięku;
 3. Kamera i system nagłośnienia, zapewniające rejestrację wideo/audio z transmitowanego wydarzenia;
 4. System do automatyzacji głosowania (oparty na tabletach lub pilotach), zapewniający sprawną realizację najpopularniejszych głosowań imiennych bądź anonimowych podczas sesji rad gmin/miast.

Transkrypcja tekstowa

W związku z terminem (23.09.2020r.) wejścia w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej (Dz.U. 2019 poz. 848) system Obrady Online został wyposażony w usługę automatycznej transkrypcji tekstowej nagrań audio-wideo.

System Obrady Online generuje napisy do publikowanych nagrań automatycznie. Użytkownik oglądający nagranie z transmisji ma możliwość włączenia napisów donagrania dla którego została zrealizowana transkrypcja.

Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii opartych na sztucznej inteligencji napisy generowane automatycznie są w bardzo dużym stopniu zgodne z nagraniem. W razie potrzeby można dokonać ewentualnej korekty – zapewniamy dedykowane narzędzia do tego procesu.

System Obrady Online umożliwia również sprawdzenie długości zrealizowanych transkrypcji.

Naszą ofertę wyróżniają przede wszystkim:

 • niewielkie i konkurencyjne koszty wdrożenia i utrzymania,
 • przejrzysty i elastyczny sposób finansowania,
 • realizacja usług streamingowych z wykorzystaniem własnych systemów i łącz dostawcy (dostawca na mocy zawartej umowy ponosi pełną odpowiedzialność za archiwizowanie i dystrybucję nagrań, co pozwala uniknąć ryzyka braku formalno-prawnego zabezpieczenia Klienta – jak to ma miejsce w przypadku wykorzystania np. YouTube’ a),
 • wykorzystanie dedykowanych, charakteryzujących się minimalnym poziomem skomplikowania systemów do automatyzacji głosowania,
  pozwalających na sprawną realizację głosowania i przygotowanie imiennych raportów,
 • dodatkowe funkcjonalności – uruchamiane w miarę wzrostu potrzeb i poziomu cyfryzacji (m.in. wymiana dokumentów w postaci elektronicznej).

Dzięki wykorzystaniu systemu Obrady Online zapewniona jest pełna transparentność procesu stanowienia prawa miejscowego w możliwie efektywny sposób.

transkrypcja online

Dlaczego My?

Optymalna jakość transmisji

Optymalna jakość transmisji (wspierana rozdzielczość HD) z jednoczesną rejestracją obrazu i dźwięku do pliku lokalnego. Rozwiązanie to zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed skutkami wykorzystania niestabilnego łącza internetowego – niezależnie od przerw w transmisji można udostępnić po zakończeniu wydarzenia nagranie zarejestrowane lokalnie podczas wydarzenia.

Przetestowane rozwiązania sprzętowe

Optymalne i ekonomiczne modele kamer dedykowane do realizacji transmisji pozwalają na uzyskanie bardzo dobrego efektu w rozsądnej cenie. Łatwość integracji z infrastrukturą posiadaną przez urząd – możliwość wykorzystania istniejących systemów nagłośnienia.

Wsparcie techniczne

Oferujemy profesjonalną pomoc techniczną w sytuacjach awaryjnych i normalnej pracy. W ramach wdrożenia zapewniamy szkolenie z obsługi systemu Obrady Online oraz z przygotowywania i prowadzenia mutlimedialnej ilustracji transmitowanego wydarzenia oraz rejestrowanych głosowań elektronicznych.

Zgodność z przepisami

Stale śledzimy wszelkie zmiany w przepisach regulujących obowiązki nakładane na naszych klientów w obrębie oferowanego przez nas oprogramowania. We wrześniu, w związku z terminem (23.09.2020r.) wejścia w życie Ustawy o Dostępności Cyfrowej (Dz.U. 2019 poz. 848) system Obrady Online został wyposażony w usługę automatycznej transkrypcji tekstowej nagrań audio-wideo.

0

Aktywnych transmisji

0

Opublikowanych VOD

0

Widzów online

0k

Widzów dotychczas

Nasze kompetencje